Voorwoord

Vertrekkend vanuit het oogpunt dat ongewenste voorvallen oorzaken hebben, zijn wij ervan overtuigd dat alle ongevallen en incidenten kunnen vermeden worden. Om tot deze doelstelling te komen moeten er zekere proiriteiten worden vastgelegd. Hierbij wordt gesteld dat de Veiligheid en Milieuzorg niet alleen evenwaardig zijn aan het bouwproces en de kwaliteit ervan maar bovendien in geval van twijfel of conflict de absolute voorrang krijgen.

 

Werken op een bouwplaats brengt risico's met zich mee.Het bouwen,de werkorganisatie, de omgeving... houden gevaren in die schade kunnen toebrengen aan de werknemers die op de bouwplaats tewerkgesteld zijn maar ook aan derden buiten de bouwplaats. Daarom heeft de wetgever in BelgiŰ steunend op de Europese Directieve 92/57 dd.24 juni het KB *tijdelijke of mobiele bouwplaatsen* ingevoerd welk in werking is getreden op 01/05/2001. Het wettelijk motief is zeker niet het enige om een veiligheidsbeleid uit te bouwen op een bouwplaats. De werknemers die een constructie bouwen vormen het menselijk kapitaal van een onderneming. Daarom is het van primordiaal belang om er zorgzaam mee om te springen,net zoals met de financiŰle en technische middelen.Arbeidsongevallen die kunnen voortvloeien uit slechte arbeidsomstandigheden brengen niet alleen menselijk leed maar zijn ook nefast voor de kwaliteit van het gepresteerde werk. Vandaar dat het ook belangrijk is dat er reeds vanuit het ontwerp rekening wordt gehouden met het bouwen van een project,alsook dat er men rekening mee houdt met de latere exploitatie ervan.

Een beleid op een bouwplaats,en zeker op grotere bouwwerven,is geen zaak voor 1 persoon. Het kan alleen maar resultaat boeken als het gedragen wordt door iedereen. Daarom is het ook belangrijk dat iedereen vanuit zijn eigen functie en met zijn mogelijkheden bijdraagt tot het veiligheidsbeleid en het veiligheidsklimaat op een bouwplaats,of dit nu tijdelijk of mobiel is.

Het is door een gezamelijk streven naar een doelstelling van ZERO ACCIDENTS dat veiligheidsresultaten kunnen verwezenlijkt worden.

Tech.No bvba - Veiligheidsadviesbureau wil trachten om de cliŰnt zoveel mogelijk informatie te verschaffen om zo op die manier een welbewuste en verantwoorde keuze te kunnen maken.

U kan op onze website een antwoord vinden op al uw vragen en wel voor de volgende disiplines:

 • Full-time veiligheidstoezicht bij uw project
  en dit via hoofd-veiligheidsco÷rdinator of part-time veiligheidsco÷rdinatie met een full-time adjunct-veiligheidco÷rdinator,waarbij Tech.No de overkoepelende supervisie en co÷rdinatie behoudt.
  Zie als Ref:SPE-Zone Noord te Ham 68 te B-9000 Gent.
 • Als preventieadviseur begeleiden wij de KMO's voor het opstellen van hun
  veiligheidszorgsysteem,veiligheidsplan en risicoanalyse voor de uit te voeren activiteiten.
  Zie als Ref:Aqua en Electrowerken De Volder te Moerbeke-Waas.
 • Veiligheidsco÷rdinatie Ontwerp & Uitvoeringsfase bij privÚ bouwwerken,en dit via
  architect,aannemer of particulier.
  Zie als Ref: lijst/CV op website
 • EPB - verslaggeving - Energie Prestatie en Binnenklimaat
 • EAP - Energie Advies Procedure
 • EPC - Energie Prestatie Certificaat